Støttekoncept

Generelt

Støttekoncept - Generel information

Hvorfor overhovedet have et støttekoncept? Og hvad er indeholder Aarhus 1900's støttekoncept?

Støttekonceptet skal understøtte klubbens målsætninger (se  bl.a. nedenfor), og skal sikre at atletikafdelingen på alle niveauer og i  alle disciplingrupper, sikrer bedst mulige resultater til Aarhus 1900.

Dette sker ud fra følgende målsætninger:

 • Klubben ønsker at prioritere ressourcerne således at eliten er med helt fremme i dansk atletik
 • Klubben har en målsætning om, 1900 A/M fortsat har deltagere med ved enten EM, VM eller OL
 • Klubben har en målsætning om at være placeret i toppen af DAF's Danmarksturneringer på både på herre- og damesiden
 • Klubben har et mål om, at   have et attraktivt talentudviklingsmiljø, som vinder danske  mesterskaber og fostrer deltagere ved internationale ungdoms- og  juniormesterskaber i en bred vifte af discipliner, samt
 • Klubben ønsker at have et attraktivt træningsmiljø med nogle af Danmarks bedste træningsgrupper i alle discipliner

Grupperne i elitekonceptet (klik på fanerne ovenfor for specifikke info om hver gruppe)

 • International Elite
 • Nordisk Elite
 • National Elite
 • National subelite/talent

Optagelse
Når/hvis man opfylder  kravet til en af grupperne, kan man øjeblikkeligt ansøge den  eliteansvarlige/AU om optagelse i støttekonceptet. Man er først optaget,  og er berettiget til støtte, når man har fået en bekræftelse på  indlemmelsen. Det præcise støttebeløb i den sæson, hvor man bliver  optaget, afgøres fra gang til gang afhængig af, om man evt. tidligere på  sæsonen har modtaget projektmidler etc., men vil typisk være en relativ  andel af det der er tilbage af sæsonen. Derudover gælder det, at  man normalt er indplaceret hele det kommende år på baggrund af  resultater opnået i den igangværende sæson (ved fortsat ambitionsniveau  og træningsindsats på samme niveau). 

 

Procedure for at blive berettiget til at anvende den tildelte støtte
Afhængig  af indplacering skal alle indplacerede aktive/deres trænere én til to  gange årligt indsende en årsplan samt et aktivitetsbudget. Årsplanen  skal som minimum indeholde en oversigt over årets vigtigste stævner, en  angivelse af de træningslejre man vil søge støtte til, samt en angivelse  hvornår ens primære satsning den pågældende sæson er (topning).
Der  er en simpel skabelon, som alle kan anvende, hvis man ikke allerede har  et lignende dokument (kontakt eliteansvarlig). En årsplan indsendes  normalt senest 1. december, og en halvårsplan kan suppleres ved  indsendelse af næste periode senest 1. maj. Afhængig af indplacering  er detaljeringsgrad forskellig. AU/den eliteansvarliges vigtigste opgave  er at tjekke, om de for klubben vigtigste stævner indgår (DM, DT finale  etc.). Ændres forudsætningerne fra ansøgningen markant (fx langtidsskade), indsendes nye planer, og der kan søges om en ændring af støtte til andre tiltag.
Anmodning om udbetaling af støtte/refusion af udlæg kan ske ved indsendelse af original bilag etc. til kassereren til følgende deadline (og udbetaling vil normalt ske inden 3-4 uger):

 • 20. april
 • 20. juni
 • 20. juli
 • 20. september
 • 10. december

Alderskrav
Man kan optages i støttekonceptet  fra den sæson man fylder 16 år. Udøvere yngre end 16 år skal primært  fokusere på ungdomsbaserede aktiviteter. Klubbens støtter dog 15-årige  med dækning af brugerbetaling til landshold og talentudvikling med 100  %. Særligt talentfulde 14/15-årige kan søge projektmidler til  navngivne aktiviteter, men kun gennem ansøgning gennem sin træner. Disse  aktiviteter vil ofte være baseret på en gruppes mulighed for  stævnedeltagelse etc.

Yderligere støttemuligheder
Udover den faste støttestruktur, så er det vigtigt at kunne tildele udøvere eller grupper midler til særlige projekter, så man eksempelvis kan belønne udøvere i fremgang, der pludseligt får nogle spændende stævnemuligheder. Eller eksempelvis nogle grupper, som man ønsker at udvikle særligt via nogle støttede aktiviteter osv. Ca. 80 % af midlerne til et støttekoncept fordeles igennem de faste rammer. Derudover er der en projektpulje på ca. 20 % af årets budget til projektansøgninger. Alle projektansøgninger SKAL fremsendes INDEN den aktivitet, som man ønsker støtte til. Og gå igennem en træner.

Bonusordning
Atletikudvalget ønsker at tildele udøvere, som gør en særlig stor indsats resultatmæssigt for klubben. Derfor honoreres danske senior rekorder (i øvelser med indplaceringskrav i national elite) og individuelle danske senior mesterskaber (gyldige mesterskaber: DM bane, DM inde, DM mangekamp (ude/inde), marathon, ½ marathon, 10 km landevej, kort cross, lang cross, 50 km kapgang og 20 km kapgang) med en bonus, som resulterer i forhøjet støtteramme. Årets satser meldes ud i starten af året - i 2012 er satserne (bonus er gældende i indeværende kalenderår):

 • 1000 kr. for et individuelt dansk seniormesterskab (dog max. 2 pr. år) samt
 • 1000 kr. pr. disciplin med individuelle danske seniorrekord (inde / ude - dog max. 2 discipliner pr. år)

Generelle retningslinjer
Billigste rejseform skal så vidt muligt benyttes, transport i privatbil refunderes kun efter klubbens gældende satser. Man må maksimalt benytte 50 % af rammebeløbet på én træningslejr og maksimalt 20 % af rammebeløbet på ét stævne. Støttede aktive har pligt til at yde hjælp til klubben i form af 5 årlige officialopgaver ved stævner, motionsløb m.v.

Kontakt vedr. støttekoncept
Bevillingsudvalget, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlemmer af udvalget: Rasmus Terp og Knud Andersen.
- i øvrigt kan AU-formand Ulla Kolding kontaktes for spørgsmål om klubbens generelle støttepolitik

Praktisk info

Praktisk info

For  at kunne komme i betragtning til elitestøtte, skal nedenstående årsplan  og årsbudget som minimum være indsendt inden sæsonstart. Først når  bekræftelse på beløb er kommet retur til ansøger kan man være sikker på  støtte fra støttekonceptet:
 

Som udgangspunkt dækker elitestøtten stævner (transport og ophold -  ikke kost), træningslejre (transport, ophold, træningsudgifter - ikke  kost), massage ol.

Hvis man vil søge om støtte til særlige aktiviteter (kunne  eksempelvis være særlige testtiltag, særlige behandlingstiltag, særlige  træningsudgifter såsom styrketræning, ESAA træning etc.), er det vigtig  nøje at angive og beskrive formålet med disse. Tommelfingerreglen er, at  der aldrig kan opnås støtte til mere end MAX 50 % af udgiften.

Hent også blanketten U11-2015 til udgiftsrefusion (skal altid benyttes ved udgiftsrefusion) under Atletik Dokumenter.
Denne skal sendes til Atletikudvalgets kasserer Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Yderligere spørgsmål kan rettes til kasserer/AU-formand.

 

Int. Elite

 

Beskrivelse

Altid internationalt sigte, og skal først og fremmest medvirke til at opfylde klubbens internationale målsætninger.Seniorer der er kvalificeret til EM, VM, OL, VM inde, VM halvmarathon og/eller med i DAF/TD bruttotruppen (i OL år også officiel OL bruttotrup) Ungdom/junior: Optaget som medlem af DAF/TD bruttotruppen, eller potentiel medaljekandidat ved internationale ungdomsmesterskaber (indv. vurdering)

Målsætninger

Aftales med eliteansvarlig, DAF og ofte også TD - typisk internationale mesterskaber. Deltagelse ved indv. DM og DT finale. Deltagelse ved øvrige DM, hvis muligt i forhold til internationale opgaver. Deltagelse ved øvrige holdturneringer, hvis muligt i forhold til internationale opgaver. Fokus på internationale stævner – også diverse grand prix stævner.

Ramme for støttetildeling

Støtte tildeles individuelt på baggrund af detaljeret budget og årsplan fremsendt senest 1. december. Støtte tildeles evt. i samarbejde med DAF/TD.

Indplaceringskrav

Intet resultatkrav! Men højt internationalt niveau i omegnen af VM/OL kravene kan forventes.

 

 

Nordisk Elite

Beskrivelse

Udøvere der er at finde omkring top 10 i norden, og har internationalt sigte med fx EM kvalifikation. Kravene fastsat ud fra international perspektiv med udgangspunkt i DAF's krav (B4 i fleste øvelser - B3 i kasteøvelser herrer - tilpasninger i enkelte øvelser ud fra nordiskog europæisk niveau. Alternativt mesterskabskrav: Kvalificeret til EM inde, udtaget til EM cross mv. giver automatisk indplacering

Målsætninger

 

Aftales med eliteansvarlig - typisk danske mesterskaber, landshold samt enkelte internationale opgaver. Deltagelse ved indv. DM og DT finale. Så vidt mulig deltagelse ved alle øvrige relevante DM. Deltagelse ved øvrige holdturneringer, hvis muligt i forhold til internationale opgaver. Fokus på danske stævner samt enkelte udenlandske grand prix stævner

Ramme for støttetildeling

Støtte tildeles på baggrund af overordnet budget og årsplan fremsendt senest 1. december. Støttebeløbet ligger inden for en ramme på ca. 9.000 kr., og tildeles endeligt på baggrund af årsplan, budget mv. Meldes klart ud inden sæsonstart. Direkte støtte: ca. 9.000,- (tildeling af beløb afgøres pba. samlet budget og efter indsendelse af årsplan og indv. budget samt resultatmæssigt perspektiv for den pågældende sæson) samt mulighed for bonus – ungdom normalt max 7.000 Indirekte støtte (gennemsnitsbetragtning): 8.000,- (landshold, DM, DT, massagetilskud, stævnegebyrer etc.)

Indplaceringskrav

 

nordiskelite

 

 

 

National Elite

Beskrivelse

National senior, junior og ungdomselite. Resultatkrav på baggrund af national resultatbetragtning. Alle ungdom/junior kvalificeret i DAF’s talentudvikling er automatisk kvalificeret (16 år og ældre). Alternativt mesterskabskrav: Kvalificeret til EM hold på landsholdet, E-cup mangekamp, NM U23, E-cup kapgang, NM kapgang mv. giver automatisk indplacering.

Målsætninger

Fast målsætning: Bedst mulige DM resultater Deltagelse ved indv. DM, DT finale, øvrige hold DM (vinterturnering, stafet etc.) – også indl. runder. Deltagelse ved øvrige relevante DM-stævner. Deltagelse i øvrige vigtige nationale stævner (fx landsholdsudtagelser). Fokus på danske stævner samt evt. enkelte udenlandske stævner.

Ramme for støttetildeling

Støtte tildeles på baggrund af overordnet budget og årsplan fremsendt senest 1. december. Støtte tildeles som fast rammebeløb. Direkte støtte: 5.000,- samt mulighed for bonus Indirekte støtte (gennemsnitsbetragtning): 5.000,- (landshold, DM, DT, massagetilskud, stævnegebyrer etc.)

Indplaceringskrav

nationalelite

 

National Sub-Elite

Beskrivelse

 

Som udgangspunkt ikke støtte til seniorer i denne kategori medmindre det er nye og talentfulde – disse kan søge wildcards. Wildcards: Som udgangspunkt gives ikke wildcards, men nye talentfulde udøvere kan tildeles WC til denne gruppe for max ét år.

Målsætninger

Fast målsætning: Bedst mulige DM resultater Deltagelse ved alle relevante DM-stævner (også ungdom). Deltagelse ved alle holdturneringer, hvor udtaget af klubansvarlig. Deltagelse i øvrige vigtige nationale stævner (fx landsholdsudtagelser) samt lokale stævner som fx ABC stævner og 1900 arrangerede motionsløb (M/L).

Ramme for støttetildeling

Støtte tildeles på baggrund af overordnet årsplan fremsendt senest 1. december. Støtte tildeles som fast rammebeløb. Primært U18, U20 og U23 atleter – evt. nye og talentfulde seniorer på wildcards. Direkte støtte: 1.000,- samt mulighed for bonus Indirekte støtte (gennemsnitsbetragtning): 4.000,- (DM, DT, massagetilskud, stævnegebyrer etc.)

Indplaceringskrav

 

subelite

 

 

 

 

 

 

top