Ny hjemmeside

Vi er ved at lave ny hjemmeside til Aarhus 1900 A/M. Allerede nu er medlemsadministrationen flyttet til den nye side. Læs om dette her.

Du finder den nye side på adressen http://1900am.memberlink.dk

Siden har 2 forsider - Den officielle forside, som henvender sig til alle eksterne interessenter, og Medlemsforsiden som henvender sig udelukkende til klubbens medlemmer. Det er denne side du møder når du logger på den nye side. Siden kan sættes til at huske dit login, så den altid åbner på Medlemsforsiden. Når man er logget på, får man adgang til Medlemsintra menuen, hvor det er planen at alle interne funktioner kan nås af medlemmerne.

Næste skridt er opbygning og ibrugtagning af holdsider. Holdsider er dedikerede sider til de enkelte hold/grupper, hvor de har mulighed for trænings og aktivitetskalender, egen opslagstavle og medlemsgalleri mm. For at få glæde af holdsiderne, skal du som medlem lave holdtilmelding. Menupunktet til Holdtilmelding finder du på Medlemsforsiden.

Den gamle side lever lidt endnu. Tilmelding til tilskudsløb og officialopgaver sker stadig på den gamle side et stykke tid endnu. Det er planen at disse funktioner oprettes på den nye side i løbet af efteråret.

Efter sommerferien vil vi flytte denn nye side over på adressen www.1900am.dk. Når dette er på plads, så er den nye side officielt taget i brug, og herefter indføres der mulighed for kortbetaling på siden. Det er planen at kontingentopkrævningen primo 2016 kommer til at ske via kortbetaling. Der kan oprettes korttræk, så kontingenten trækkes automatisk.

 

top