Klubkontingentsatser

Kontingentsatser 2015.

  Periode Beløb Alder
Ungdom Kvartal 250 0 - 11 år
Senior Atletik Kvartal 350 12-17 år
Senior Elite Kvartal 600 Atletik
18 år ->
Senior Kvartal 350 Motionister
12-64 år
Pensionister Kvartal 250 Motionister
65 år ->
Administrationsgebyr 
(pr. manuel opkrævning)
  50  
Indmeldelse   400   
Rykkergebyr   100   

 

Kontingentsatser ved indmeldelser er et særligt tilbud til helt nye medlemmer i Aarhus 1900 A/M.
Det dækker kontingentet for det 1. kvartal man er medlem, uanset indmeldelsestidspunkt, samt 1 stk. klubtrøje.
I de efterfølgende kvartaler betales almindelig kontingent forud frem til udgangen af 2015.

Kontingentopkrævningerne vil fra 2016 blive opkrævet kvartalsvist forud, første gang 1. januar 2016.

Som følge af at der i 2015 etableres en ny hjemmeside, hvor du som medlem selv skal oprette dig og i
fremtiden også betale kontingent, vil den kommende kontingentopkrævning pr. 1. juli 2015 ske med
2 kvartaler forud. Det sker med det nuværende Nets betalingssystem.

Husk, at udmeldelse skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail og inden udgangen af en kontingentperiode (1/7 og 31/12).

Har du spørgsmål vedr. ind-/udmeldelse, eller andet vedr. kontingent bedes du kontakte klubbens sekretariat på tlf. 8611 0135 (se også http://www.1900am.dk/bliv-medlem-af-aarhus-1900-a-m)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top