Handicapatletik

JackieChristensenHandicap politik i Aarhus1900 – elite og bredde.

I Aarhus1900 A/M ønsker vi at tiltrække, udvikle og støtte fysisk handicappede atleter på lige fod med andre atleter. Det gælder for såvel topatleter, såvel som motions – og breddeaktive.

For elite handicapatleter er det Aarhus1900's klare målsætning, at vores handicappede atleter kan opnå de samme økonomiske – og anden støtte muligheder som de øvrige atleter, for at sikre optimal udvikling.

For motions – og bredde handicapatleter er det Aarhus1900's hensigt at kunne tilbyde trænere og træningsfaciliteter, som via en dialog med Aarhus 1900's træningsstab tilpasses den enkeltes handicap, så forventningerne til træningen og konkurrenceudøvelsen bliver bedst mulig afstemt og koordineret. Hermed tilgodeses i videst mulige omfang den enkeltes handicap, således at træningen og konkurrenceudøvelsen bliver så optimal som muligt.

Elitekonceptet for handicappede atleter i Aarhus1900 A/M er identisk med Elitekonceptet for alle øvrige atleter, dog med undtagelse af grupperingen for støtte. Støttepolitikken vedr. handicappede atleter inddeles i tre grupperinger;

1) International topelite.

Indplacering i denne gruppe kræver, at man har opnået eller forventes (spås solide chancer for) at opnå medalje ved VM og/eller Paralympics.

Indplacering i denne gruppe tilsvarer støttemuligheder på lige fod med "International Elite" for øvrige atleter.

2) International elite.

Indplacering i denne gruppe kræver, at man har opnået eller forventes (spås solide chancer for) at opnå kvalifikation til VM og/eller Paralympics.

Indplacering i denne gruppe tilsvarer støttemuligheder på lige fod med "National Elite" for øvrige atleter.

Mikael Krarup_Andersen_og_Laust_Bengtsen_jubler_efter_sejren3) Øvrige atleter.

Der er ingen specifikke krav til denne gruppe, men man kan efter særlig ansøgning til Atletikudvalget bevilges støtte til stævner, materiale, skadebehandling, træningslejr mv.

Den økonomiske støtte kan dog højst andrage et beløb pr. år svarende til "National Elite" for øvrige atleter.

Der er således ingen specifikke disciplin-resultatkrav – indplacering sker således udelukkende ifht. den aktives internationale mesterskabsniveau. Indplacering foretages altid af Atletikudvalget, som har beslutningskomptencen.

Endvidere gælder det, uanset hvilken indplacering man opnår i henhold til ovennævnte, at Atletikudvalget opnår fuld indsigt i hvilken øvrig støtte, der eventuelt ydes den aktive fra DHIF og/eller Team Danmark, og at der er fuld gennemsigtighed med øvrige personlige sponsorater.

I øvrigt henvises til det til enhver tid gældende Støttekoncept for Aarhus 1900 A/M.

For tilknytning til en træner/træningsgruppe, bedes man kontakte Atletikudvalget for en individuel vurdering af muligheder og tilbud i Aarhus 1900 Atletik.

top