Det sker i bestyrelsen - marts 2014

 

Det sker i bestyrelsen

2014GF

Her kommer indlæg om, hvad der sker i bestyrelsen. Disse trykkes også i Siden Sidst.

Af Bente Lüdemann, bestyrelsesmedlem

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 6. maj kl 19.00

På den ordinære generalforsamling den 13. marts blev der desværre hverken valgt en ny formand eller nogle bestyrelsesmedlemmer. Situationen er nu den, at vi inden næste ekstraordinære generalforsamling skal have fundet kandidater til alle ledige bestyrelsesposter. Vores forening må faktisk heller ikke køre videre uden en formand, så det er afgørende, at en sådan findes inden da.

Bestyrelsen har valgt at indtage en noget mere aktiv rolle i bestræbelserne på at samle et team, som skal arbejde sammen i den kommende bestyrelse. Vi har nedsat et koordinationsudvalg bestående af Aino Slej (atletik), Jørgen Christoffersen (motion) og Henning Andersen (formandskandidat). Udvalgets funktion er at søge efter kandidater og så samle et team, som bredest muligt repræsenterer de kompetencer, som klubben har behov for. Læs i øvrigt præsentationen af formandskandidaten andetsteds her i bladet (og på næste fane her på bestyrelsens side).

Nuværende bestyrelsessammensætning

Generalforsamlingen besluttede med stort flertal, at hele den samlede bestyrelse forsætter frem til den 6. maj. Det vil sige, at bestyrelsen har samme bemyndigelse, som hvis en helt ny bestyrelse med formand var blevet valgt. Så vidt væsentlige beslutninger kan udskydes, til ny bestyrelse er valgt, vil dette ske, men daglig drift og processer, som er i gang sat, skal afsluttes som oprindelig planlagt.

Ansættelse af klubchef og servicekoordinator

Vi har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Aino Slej, John Bentzon, Hugo Nielsen, Kim Bisgaard og Bente Lüdemann. Det er 2 vigtige stillinger, som skal besættes, så derfor har vi kontraheret med Hans Erik Fischer fra HR Navigator for at sikre den bedst mulige ansættelsesproces.

Vi er i den lykkelige situation, at der er indkommet mange kvalificerede ansøgninger. Vi er i skrivende stund (den 21. marts) godt i gang med ansættelsessamtalerne og håber at kunne præsentere de mest oplagte kandidater for bestyrelsen den 5. april til endelig udvælgelse. Denne beslutning kan desværre ikke udskydes til maj. Vore løbsudvalg har behov for ekstra hjælp og desuden skal stigende medlemsaktivitet hen over foråret håndteres bedst muligt af sekretariatet.

Sport Erhverv

Den gode vilje var til stede, da vi påbegyndte forhandlingerne med Per Sørensen, Sport Erhverv. Han skulle have stået for gen- og nytegninger af sponsorater, men det viste sig desværre, at vores syn på tingene var alt for forskelligt til, at dette samarbejde på noget tidspunkt ville blive godt. Efter gensidig overenskomst blev det i starten af marts besluttet at ophæve kontrakten.

Warrior Dash

Vi har jo i juni et spændende og udfordrende terrænløb med indlagte forhindringer i udsigt. Vi skal nu i gang med markedsføringen. Der er udarbejdet plakater og postkort, så nu søger vi efter hjælp til at få disse omdelt til virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

EVACS 2017

Vi skal have samlet en organisation til at stå bag denne store idrætsbegivenhed, som EVACS 2017 jo er. Lige nu er ca. 20 personer blevet kontaktet, alle med erfaring og interesse for at indgå som ansvarlige for hvert af hovedområderne, og nogle af dem skal med til Izmir i Tyrkiet, hvor EVACS 2014 bliver afholdt sidst i august. Senere vil der blive afholdt informationsmøde hvor alle, som er interesseret i at høre nærmere og eventuelt være en del af organisationen, indbydes til at deltage.

Kvindeløbet

Bestyrelsen har besluttet at lukke dette løb for indeværende år. Det har ikke været muligt at samle et arangementsudvalg. Selv om der meldte sig et udvalg nu, er det afgørende, at der er den fornødne tid til forberedelse og planlægning, for at afvikle løb med den høje kvalitet vi ønsker.

Baggrund

 

Nyt fra bestyrelsen!

Marts 2014

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 6. maj 2014.

Og den fortsættende bestyrelse kan nu præsentere en formandskandidat, som vi bakker op om. Han hedder Henning Andersen og skriver om sig selv:

"Jeg er 58 år, gift og bor sammen med Ann, der er sygeplejerske - tilsammen har vi 6 børn, dog ingen fælles. Ann træner sammen med Arnolds høns om mandagen, og jeg løber normalt direkte fra hjemmet – mest for at spare tid. Hos os går vi meget op i at leve et sundt og aktivt liv, som med 3 hjemmeboende børn på deltid godt kan være lidt hektisk ind imellem. Jeg har selv to piger med Aino Slej, hvoraf den yngste, Cornelia på 14 år, er meget aktiv atletikpige og har Sara Slott Petersen som sit store atletikidol.

Henning Andersen

 

Jeg har været ansat hos TDC i 36 år og beskæftiget mig med mange forskellige områder. Min nuværende stilling er Koncern Miljøchef. Frivilligt arbejde og foreningsliv har altid været en integreret del af mit liv, og derfor matcher det også med mit nuværende job i TDC, som også omfatter CSR (Corporate Social Responsibility), i daglig tale social ansvarlighed.
 

I 1900-regi har jeg varetaget en del poster gennem de godt 30, år jeg har været medlem, og sidder indtil næste repræsentantskabsmøde i Hovedledelsen. Jeg har tidligere været en del af AM’s bestyrelse – først med Jørgen Weinreich og dernæst med Leif-Henning. I flere år lavede jeg Aarhus Games med bl.a. Mogens Weinreich, Lars Nielsen og Henrik Brandt og var ansvarlig for resultatformidling, transport og indkvartering. Så har jeg været med på flere træningslejre, bl.a. i mangekampsgruppen med f.eks. Jens BC og Karsten Munkvad.

Sportsligt har jeg været en hæderlig motionist, som toppede med 32,07 på 10 km landevej og 2 t 36 min. på maraton i New York i 1986. Jeg holder mig dog fortsat i rimelig form og løb sidste sommer DHL på 21,04.

 

Kompetencemæssigt føler jeg mig rimelig klædt på til at varetage opgaven som formand. Dels efter mange års aktiv deltagelse i 1900, dels gennem en solid lederuddannelse i TDC, hvor jeg bl.a. har fået lov til at gennemføre en Executive Master i innovativ forandringsledelse samt et kursus under Dansk Industri i bestyrelsesarbejde. Desuden har jeg siddet i en erhvervsbestyrelse i over 10 år.

Jeg vil hermed byde ind med en model for en fremtidig struktur/bemanding af bestyrelsen i 1900, velvidende at vi taler om en frivillig bestyrelse og ikke en professionel, hvor der hersker andre regler. Men såfremt der skal være tale om en bestyrelse, som skal kunne følge forsvarligt op efter Leif-Henning, må den være sammensat således, at kompetencespektret er dækkende. Og hermed mener jeg, at hvert enkelt medlem på en eller anden måde bør fylde et af de mange huller han efterlader.

Hvis man skal have mulighed for at tænke strategisk/taktisk, skal daglig drift flyttes væk fra bestyrelsen eller i hvert fald minimeres betydeligt. Og der skal selvfølgelig være en klubchef, som efterfølgende vil være i stand til at støtte den operationalisering som de strategisk tanker sætter fokus på.

Derfor bør følgende hovedområder være til stede vidensmæssigt i den fremtidige bestyrelse og ansvarsfordeling på det enkelte medlem fastslået:

 • Organisering og lederskab

 • Personaleledelse og ansættelseskontrakter, MUS-samtaler m.m.

 • Forstå og forholde sig til en kompliceret klubøkonomi

 • Kontakt og indsigt i kommunale forhold

 • Kontakt og indsigt i forhold omkring DIF, DAF, EVACS, Sparta som eksempel mm

 • IT forståelse ifht medlemsregistrering og betalingsportal

 • IT forståelse ifht hjemmeside, Facebook, app mm

 • Kontakt og indsigt til sponsorer - dvs udarbejde kontrakter samt opfølgning på aftaler

 • Markedsføring overordnet

 • Kontakt og indsigt i Atletikudvalgets henholdsvis Motionsudvalgets arbejde – herunder også de øvrige udvalg

 • Kontakt til pressen og klubblad, nyhedsbreve

 • Kontakt til Marselisborghallen, til hovedledelsen m.m.

 • Klubhus, bygninger, lejeaftaler

 • Klubtøj + aftale med Løberen

 • Etc.

Man må forvente at alle bestyrelsesmedlemmer er i stand til at sætte sig ind i ovenstående på et strategisk/taktisk niveau og varetage et eller flere af områderne som sit primære ansvarsområde. Er man ikke det, må man forvente, at det enkelte bestyrelsesmedlem er villig til at uddanne sig således, at vedkommende bliver i stand til at gøre det."

Bestyrelsen bakker ligeledes op om dette oplæg til en struktur, som Henning Andersen ønsker at gennemføre som formand for 1900 A/M, hvis han bliver valgt.

Han foreslår desuden, at de to suppleanter kan inddrages på lige fod med resten af bestyrelsen i arbejdet, både for at kunne være bedre klædt på til at træde til ved forfald i bestyrelsen og for at kunne bidrage til bestyrelsens samlede kræfter i det daglige.

Bestyrelsen har nedsat et koordinationsudvalg af Aino Slej (atletikrepræsentant), Jørgen Christophersen (motionsrepræsentant) og Henning Andersen selv til at samle trådene omkring mulige kandidater til de ledige bestyrelsesposter og suppleantposter. Har du fået lyst til at stille op til pladserne i bestyrelsen, bedes du derfor henvende dig til koordinationsudvalget.

Jørgen Christophersen, tlf. 86280040, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Aino Slej, mobil 30270533, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Henning Andersen, mobil 40180730, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

På bestyrelsens vegne

Aino Slej

Atletikrepræsentant


top