EliteKraftCenter-Vest

Sidste nyt fra EKCV


23/05/2013: Mentaludviklingstrappe - modul 4 - undervisningsmaterialet.

Så foreligger de Power Point slides (i PDF format) som blev gennemgået på det sidste af de 4 moduler i den mentaleudviklingstrappe, som blev afviklet i går onsdag den 22 maj her i EKC-Vest. Du finder disse under fanen "Kalender og Downloads".

Her finder du også det arbejdsskema som blev anvendt på modulet til mental forberedelse, således I kan gøre brug af dette fremover, eller bruge det til inspiration til at lave jeres eget forberedelses skema.

I løbet af de kommende dage, vil de aktive som har deltaget, modtage en mail, hvor I vil blive bedt om at give lidt feed back på det samlede forløb, dette forventer vi at alle melder tilbage på ;o)


22/05/2013: Resultater fra FELTTEST maj 2013 - foreligger nu !!

Så er resultaterne fra sidste uges FELTTEST, dels uploadet her på hjemmesiden og kan findes under fanen "Kalender og Downloads", dels er de sendt ud til alle aktive. personlige trænere og klubledere, som er en del af EliteKraftCenter-vest.

 

03/05/2013: Invitation til sæsonens anden FELTTEST.

Der er her i dag udsendt invitationer til den anden af sæsonens to felttest. Felttesten afvikles onsdag den 15 maj på Århus stadion, og de aktive er i invitationen opdelt i 3 grupper med hvert sit møde tidspunkt, den første gruppe kl.: 15:55. Hvis der nogen, som forventer at modtage invitationen, men som ikke mener de har modtaget denne, er I som altid meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Lars Nielsen


30/04/2013: Mentaludviklings trappe - Modul 3 - undervisningsmaterialet.

 

Så er det muligt at hente den PDF fil der indeholder de Power Point slides som blev anvendt under undervisningen i modul 3. I finder dem her på siden under fanen "kalender og downloads".

Modul 4, som er det sidste modul, der omhandler konkurrence strategier, afvikles som bekendt den 22 maj kl. 18:00 til 21:00 her i Århus. Invitation med angivelse af en mere præcis lokalitet, vil blive udsendt senere.

 

 

25/04/2013 

”Momentum i Talentudvikling”

den 13. maj 2013 på Atletion – NRGi Arena i Aarhus.Kære alle klubledere og klubtrænere

EliteKraftCenter-Vest har fået mulighed for at invitere trænere og ledere fra vores klubber i vestdanmark med til dette arrangement omkring talentudvikling. ”Momentum i Talentudvikling” den 13. maj 2013 på Atletion – NRGi Arena i Aarhus."
Det er Elite Idræt Århus og Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA), som står for arrangementet, der indeholder nogle særdeles spændende foredragsholdere.
Såfremt I synes dette kunne være interessant og gerne vil deltage, skal I tilmelde jer direkte til ESAA, som det fremgår nederst på side 2 i invitation, som I kan finde på www.esaa.dk/momentum.

www.esaa.dk/momentum   

I skal således IKKE tilmelde jer til mig.

Med venlig hilsen
EliteKraftCenter-Vest

Lars Nielsen
Cheftræner 

 

 

11/04/2013 Mental udviklingstrappe modul 3. 

Torsdag den 11. april 2013 afviklede EKCV 3. modul af Mentaludviklingstrappen. Det blev igen en lærerig aften med et super relevant og brugbart indhold

mut 3

Nickolaj Korsgaard samlede op på atleternes hjemmearbejde, som handlede om at afprøve en aktiv og bevidst tilgang til de enkelte træningspas. De fleste havde afprøvet målsætningsredskaberne enten alene eller sammen med deres træner - og der var bred enighed om, at det kan tilføre den daglige træning noget energi, at man i perioder arbejder mere målrettet med, hvad man vil have ud af de enkelte pas.

Derefter var der fokus på "Den mentale værktøjskasse" , i første omgang på koncentration og opmærksomhed. Atleterne gennemgik forskellige øvelser, hvor det på underholdende vis blev tydeligt under hvilke omstændigheder den enkelte bedst kan koncentrere sig. 

"Din indre dialog er din egen coach"....alle blev bedt om at finde 3 positive  sætninger, som skal fungere som atletens egne helt private udsagn. Det kunne være sætninger som "Jeg er stærk!", "Jeg er i form og jeg jeg kan det her!", "Der er ingen, der kan presse mig!", "Det her føles godt!". De aktive blev opfordret til at gøre sætningerne til en del af deres daglige indre dialog, for på den måde at flytte tankerne over i en positiv spiral, som stimulerer både træningsoplevelse og konkurrencementalitet.

Deltagernes opgave til næste gang blev at registrere eget spændings niveau i forskellige situationer og samtidig mærke efter, hvordan den indre dialog kan påvirke spændings reguleringen.

Næste modul i Mentaludviklingstrappen finder sted 22. maj i Århus.

 

 

20/03/2013: Referat fra Elitedialog mødet den 14 marts 2013.

Så foreligger referatet fra det netop afholdte Elitedialogmøde i VEST. Du kan finde referatet under fanen "kalender og down loads" her på hjemmesiden. Vi  har også her placeret den samlede Power Point som blev anvendt på mødet af, DAF Sportschef Thomas Bøgh og EKC-V Cheftræner Lars Nielsen. Den foreviste træningsplan, som Lars Nielsen fremlagde som et af de nye tiltag og som forventes klar i alle disciplingrupper fra den kommende 2013/2014 sæson, er også placeret på siden, eksemplet indeholder en træningsplan for trespring.

Referaterne kan også findes på DAF´s hjemmeside under ELITEN, de findes i menuen i venstre side under "moedereferater", her vi I således også kunne læse jer frem til, hvad der blev drøftet på mødet i ØST dagen før mødet i VEST,


18/03/2013: Revideret udgave af "Om EliteKraftCenter-Vest"

Efter de to Elitedialogmøder i ØST og VEST, har jeg foretaget nogle ændringer af de store notat omkring EliteKraftCenter-Vest.

En af de væsentlige ændringer er en vejledning til aktive, trænere og klubleder om hvordan man kan forholde sig når skaden sker. Hvad kan Team Danmark og EKC-Vest hjælpe med i den forbindelse, læs mere om dette i notatet som findes under fanen "Kalender og down loads".

Derudover er det afklaret med DAF, at de ITE og IUE-aktive, der ønsker daglig træning på EKC-Vest, kan benytte disse UDEN at de skal være medlem af EKC-klubben. Træningen skal dog fortsat ske efter de rammer som aftales med EKC-cheftræneren. 


18/03/2013: NY EKC-aktivitetes oversigt.

I kan nu finde den nye EKC-Vest aktivitetets oversigt for 2012/2013 sæsonen (dateret den 18.02.2013), under fanen "kalender og downlaods".


12/03/2013: En uge til næste modul af Mentaludviklings trappen.

NB!   MODUL 3 ER FLYTTET TIL DEN 11 APRIL 2013 !!

Tirsdag den 19 marts kl. 17:00 afvikles det 3 af ialt 4 moduller i DAF Mentaludviklings trappe i Aarhus 1900 AM´s klubhus, Observatorie Stien 1, 8000 Aarhus C.

Indkaldelse udsendes dags dato til de aktive, deres trænere og klubber, det er tilmeldingsfrist på søndag den 17 marts til Lars Nielsen på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

03/03/2013: Husk tilmelding til Elitedialog mødet i Aarhus den 14 marts kl. 19.00

Husk at tilmelde jer til det kommende Elitedialogmøde-Vest. Invitationen kan i forkortet udgave ses herunder.

Invitation til Elitedialogmøde 2013

14. marts kl. 19.00-21.30, Aarhus 

Kære alle.

DAF’s nye elitekoncept trådte i kraft ved årsskiftet. Samtidig tiltrådte undertegnede i stillingen som sportschef. I forlængelse af disse to begivenheder, afholdes der onsdag den 14. marts kl. 19.00 – 21.30 et elitedialogmøde i EliteKraftCenter-Vest (EKC-Vest).

Alle foreninger vest for Storebælt er velkomne til at deltage med 2 personer (helst eliteansvarlig, formand, cheftræner el. lign).      

Program 

1.Velkomst & præsentation

2.Præsentation af DAF’s nye Elitekoncept: ”På vej mod Rio”  

3.Præsentation af EKC-Vest.

4.Etablering af talentcentrer

5.Debat

I forlængelse af OL i 2012 er et nyt elitekoncept blevet udviklet. Konceptet er grundlaget for DAF’s samarbejde med Team Danmark og strækker sig over årene 2013-2016. ”På vej mod Rio” signalerer en række ændringer i DAF’s elitearbejde, og det er målet med præsentationen at give alle en fælles forståelse af det nye koncept. Konceptet kan læses på DAF’s hjemmeside, og deltagerne på elitemødet er velkomne til på forhånd at fremsende spørgsmål til konceptet, herunder spørgsmål vedrørende EKC og de fremtidige talentcentre, så præsentationen kan målrettes på bedst mulig

Sted

Aarhus 1900’s klubhus, Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C. Vi sørger for forplejning til alle deltagere.

Tilmelding

Tilmeld jer til Thomas Bøgh (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest den 10. marts

Venlig hilsen, Thomas Bøgh, Sportschef22/02/2013: Har du husket ATK kursus i KAST den 20+21 april i Århus !

DAF afvikler i weekenden den 20+21 april et kastekursus på EliteKraftCenter-Vest. Kurset er primært en praktisk gennemgang af de øvelser der indgår i ATK bogen om kast og det er de tre forfattere til bogen der står for undervisningen. På det nedenstående link, kan du finde invitationen på DAF´s hjemmeside.

 

http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Invitationer/2012/09/ATK%20kast%20vest%20-%202012.ashx

 


07/02/2013: Mentaludviklings trappe - Modul 2 - undervisningsmaterialet.

Så er det muligt at hente dels den PDF fil der indeholder de Power Point slides som blev anvendt under undervisningen i modul 2, dels er det muligt at down loade de 4 sider omkring målsætninger som blev gennemgået på modul 2. I finder dem her på siden under fanen "kalender og downloads".

Derudover finder i også nu, under fanen "kalender og downloads" de 2 sider som I skal anvende til den HJEMMEOPGAVE I fik til det næste modul som jo afvikles den 19 marts. 2013 kl. 17:00 til 21:00


31/01/2013: Første EKC-Vest klubbesøg blev torsdag afviklet hos Aalborg AM.

Klubbesøg, hvor EKC-cheftræneren kommer rundt til en række af klubberne i vestdanmark er, som beskrevet andet sted på denne hjemmeside, et vigtigt led i dels samarbejdet mellem EKC-Vest og klubberne, dels et led i udviklingen af elitekulturen i dansk atletik. Det første møde som var med Aalborg AM, var et spændende og særdeles lærerigt møde, hvor vi kom godt omkring en række emner. Vi var omkring hvordan man i Aalborg AM arbejder i det daglige, et arbejde som over de seneste 5 år har hævet antallet af aktive 15-22 år fra ca. 8 til omkring 90 i 2012.  En Forældre støttegruppe som yder en stor indsats, var et af de tiltag som blev fremhævet fra AAM´s side, men også en stor træner trup er et vigtigt grundlag for denne succes.

Med et spændende halprojekt, hvor det er planen at en 1500 m2 hal skal være klar til træning medio januar 2014, er der grund til at forvente, at udviklinge i Aalborg også vil fortsætte i de kommende år.

EKC-Vest fik lejlighed til at uddybe vores tanker om de nye tiltag i talentudviklingsarbejdet, hvilket blev vel modtaget, ligesom AAM havde nogle konstruktive indspark med punkter, som vi helt klart tager med hjem fra Aalborg til videre bearbejdning i EKC-Vest arbejdet. En oversigt over det træningsmæssige indhold i samtlige EKC-aktiviteter i de enkelte hovedgrupper var blot en af flere ideer, som vi kom frem til på mødet der vil kunne gavne det fremtidige samarbejde mellem klubberne og EKC-vest.

Dernæst viste det sig også, at der kan være et behov for, at vi fra EKC-Vest side er mere tydelige omkring de personlige træneres mulighed for at deltage i EKC-aktiviteterne. F.eks. ser vi gerne, at også klubtrænere der ikke har aktive indplaceret i Talentudviklingen, kontakter enten EKC-Cheftræneren eller de enkelte EKC-trænere, om det er muligt for dem at deltage på sidelinjen ved f.eks. en hverdags- eller weekend samling, for at få inspiration og en dialog med den relavante EKC-træner.

Flere klubbesøg møder er planlagt gennemført i den kommende tid og de relevante klubber vil snarest blive kontaktet.

 

30/01/2013: Mentaludviklingstrappe - Modul 2.

mut 2

14 aktive og psykolog Nikolaj bonde Korsgård var 30. januar samlet til 2 modul i Mentaludviklingstrappe- forløbet. 
Aftenens tema var målsætning og kvalitet i den daglige træning, og de aktive blev udfordret på om det overhovedet er nødvendigt med målsætninger i træningen. I den sammenhæng brugte Nikolaj det billede, at hvis man bestiller en billet på rejsebureauet vil man formentlig blive spurgt om, hvor man skal hen - ellers bliver det helt tilfældigt hvor man ender. På den måde kan målsætninger give retning på træningen og der var desuden almindelig enighed om at mål og evaluering kan fremme motivation og dermed træningskvaliteten i en dagligdag, som måske ellers i perioder kan blive lidt ensformig for en eliteidrætsudøver.
Gruppen blev introduceret til forskellige modeller og tænkninger i forhold til målsætningsarbejde. Blandt andet blev de mødt med en opfordring til at lave SMARTE mål: Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte mål, som skal Evalueres. Der var gennemgang af forskellen på resultatmål, præstationsmål og procesmål og diskussion omkring vigtigheden af at have forskellige mål at træne efter på samme tid.
Aftnen indeholdt både arbejde i plenum, i grupper og individuelt. Der blev udleveret arbejdsark omkring målsætnings- og udviklingsplaner, som de aktive arbejdede med enkeltvis og derefter tog med sig hjem til inspiration og hjemmeopgaver.
I løbet af aftenen blev mange områder berørt i diskussionen og et tilbagevendende tema for de aktive var, hvor vigtigt det er at træningen også er positiv, afvekslende og glad. Det er med til at bevare motivationen og minde om, hvorfor det er sjovt at dyrke atletik.
Arbejdsark og slides fra Modul 2 vil snart være at finde under Kalender og downloads.
Næste modul i mentaludviklingsforløbet finder sted den 19, marts kl. 17.00 til 21.00

 

 

15/01/2013: Nyt tiltag omkring - Øget mentalt fokus.

Som et nyt tiltag fra EliteKraftCenter-Vest til aktive indplaceret i DAF´s elitearbejde i Vestdanmark, såvel som deres trænere, præsentere vi her et projekt som er skabt i et samarbejde mellem Cand.Psych.Aut. Martin Mikkelsen, Aarhus 1900 AM og EliteKraftCenter-Vest.

Projekt har i 2013, til formål at styrke fokus på mulighederne og effekten af arbejdet med det mentale område. 

 Under overskriften; ”Individuelle samtaler – et supplement til DAF ́s mentaludviklings trappe.” Tilbydes aktive og trænere indplaceret i EliteKraftCenter-­‐Vest, individuelle samtaler. 

Læs mere om projektet her.


09/01/2013: Revideret EKC-Vest kalender lagt på hjemmeside.

Vi har lagt en revideret EKC-Vest aktivitetesoversigt på hjemmesiden under fanen Kalender og downloads, denne er dateret den 09.01.2013. Vigtigste justering er at modul 3 i DAF´s mentaludviklingstrappe er flyttet fra den 12 marts til den 19 marts. Derudover har det været nødvendingt at flytte hverdagssamlingen den 6 februar (spring) p.g.a. "Danmarks indsamlingen"


08/01-2013: Mentaludviklings trappe - modul 1 - Undervisningsmaterialet.

En PDF fil med materialet fra den første modul som blev afviklet i starten af december, er nu at finde under fanen "Kalender og Down Loads"


02/01-2013: EKC-V hjemmesiden nu i luften

I dag gik EliteKraftCenter Vests nye hjemmeside i luften. På hjemmesiden vi man fremover kunne finde en masse nyttig information omkring EKC-V der er forankret i Aarhus 1900 AM, og hjemmesiden er derfor en naturlig indlejret del af Aarhus 1900 Atletiks nye hjemmeside.

Spørgsmål vedr. EKC-V kan rettes til Cheftræner, Lars Nielsen - 40 11 00 87

 

13/12-2012: Felttest
I dag afholdte EliteKraftCenter-Vest den årlige december-felttest for aktive i EKC-V. Der blev lavet en masse gode test-resultater, som indikerer at man går en spændende sæson i møde.

Resultaterne ligger under "kalender og downloads".

 

felttest1

felttest2

felttest3


felttest4

 

 

6/12-2012: Mentaludviklings trappe

Elitekraftcenter Vest dannede onsdag aften ramme om afviklingen af det første af fire moduler i DAFs Mentaludviklingstrappe.

12 udvalgte talentfulde udøvere årgang 94 til 91 og ældre fra Vestdanmark havde sammen med seks trænere/ledere samt underviser Nikolaj Bonde Korsgaard sat hinanden møde i Aarhus sidste weekend. Emnet for de 3 timers undervisning var ”Mentaltræning i atletik og Life Skills”.

EKCV mentaltraningPå programmet - som er udviklet af Martin Langagergaard fra Learn2improve – var en introduktion til mentaltræning i atletik samt de første timers undervisning i, hvordan man som ungt talent sammen med sin træner kan få sat mere mental træning på programmet i den daglige træning, da det jo er med det mentale, som med det tekniske, fysiske og taktiske, at skal man blive bedre, ja så er der ingen anden udvej end at træne det.

Refleksioner over mental styrke
I udgangspunktet fik Nikolaj de aktive til at reflektere over:

- hvad kan mental styrke være? - hvor møder vi det i atletikverdenen? - hvor vigtigt er det for en given præstation? - hvor vigtigt vurderer den enkelte, at det er for netop ham/hende? - i hvor høj grad afspejler denne vigtighed sig i tidsforbruget under træning?

De aktive blev efterfølgende bedt om at fordele 100% på de fire elementer: teknik, fysik, taktik og det mentale - i forhold til hvor vigtigt de mente, at det var for deres præstation. Dernæst skulle de fordele de samme 100% ift., hvor meget tid de brugte på de fire elementer i en gennemsnitlig træningsuge.

Psykologisk diamant
De kom også omkring en introduktion til begrebet ”Den Psykologiske Diamant”, og indtrykket var helt klart, at de aktive endte med at få øje på, hvorledes deres tanker i en given situation påvirker deres følelser, krop og adfærd. Her opfordrede Nikolaj deltagerne til at forsøge at registrere deres egne reaktioner og tanker både i hverdagssituationer og under spidsbelastninger.

"Hjemmeopgaven" til deltagerne lød således: Forsøg at kortlægge din toppræstationstilstand. Hvad kendetegner dig, når du præsterer godt?

- hvilke tanker havde jeg?
- hvilke følelser havde jeg?
- hvordan var min krop (spændt? rolig? energisk?)
- hvordan var min adfærd?

Ros til de aktive
Afslutningsvis var der ros fra Nikolaj til de aktive for at være åbne, reflekterende og deltagende. Oplevelsen var, at det var en rigtig god aften. Gruppens størrelse var passende, og de aktive var vågne og nærværende. Nikolaj fandt en fin balance mellem at holde oplæg og inddrage de aktive. Gruppearbejdet fungerede rigtig godt, og de aktive kunne se sammenhængen i at fremlæggelserne i sig selv kunne bidrage til at udvikle mental styrke. Endvidere blev der er taget hul på at udvikle et fælles sprog omkring, hvad mental styrke og mental træning kan være for noget.

Næste modul
Næste modul (Modul 2: Målsætninger, træningskvalitet og Life Skills - et 5 timers modul) afvikles i Vestdanmark, onsdag den 30. januar.

I Elitekraftcenter Øst afvikles også et forløb over det kommende lille års tid; således at vi til sommer har en ny samlet gruppe af aktive, der har været igennem de fire første moduler af DAFs Mentaludviklingstrappe, som har et samlet forløb på ca. 15 timers undervisning.

Til efteråret 2013 vil den næste gruppe af talentfulde aktive (årgang 95+96) blive startet op, hvilket naturligvis kræver, at man har en indplacering og en optagelse i DAFs talentudvikling.

 

 

 

 

Om EliteKraftCenter-Vest

 Velkommen til EliteKraftCenter-Vest.

Aarhus den. 27. December 2012.

 Dansk atletik har i det nye Elitekoncept 2013-2016 udpeget to EliteKraftCentre (EKC) til at være de praktiske omdrejningspunkter for forbundets elitearbejde og talentudvikling. I Vestdanmark er det EliteKraftCenter-Vest (EKC-V), der skal løfte opgaven.

Der er lavet en aftale med Aarhus 1900 AM om at stå for EKC-V. Til at forestå arbejdet er der ansat en EKC-Cheftræner samt en række EKC-trænere i de enkelte hovedgrupper. Yderligere om EKC-V aftalen med DAF, samt informationer omkring; talentudvikling, arbejdet med de bedste udøvere, generelle træningsprincipper, træner samarbejde og DAF´s Elitepolitik, finder I her

EKC-V skal i hovedtræk arbejde for:

 • at sikre en talentudvikling, der har til mål at skabe internationale udøvere, der kan begå sig i de olympiske atletik konkurrencer
 • at arbejde for at give dansk atletiks allerbedste udøvere og deres trænere de bedste rammer i deres daglige træning på EKC-V.
 • at EKC-V skal være det regionale omdrejningspunkt i den videre udvikling af elitekulturen i dansk atletik, via dialog med klubmiljøet i Vestdanmark.

At løse en sådan række opgaver kræver blandt andet, et tæt, åbent og konstruktivt samarbejde med de øvrige klubber i Vestdanmark, hvilket er og vil være udgangspunktet for det fremtidige samarbejde. Strukturen omkring talentudviklings- og elite-arbejdet er en dynamisk proces, som formentlig og i samarbejde med klubberne vil flytte sig over tid.

Jeg ser det som en fælles opgave, at vi alle, konstruktivt medvirker til udvikle en stærk elitekultur og et frugtbart træningsmiljø. Det vil være målet, at EKC-V i det daglige bliver et attraktivt samlingspunkt, som såvel de talentfulde unge, de allerbedste udøvere, de personlige klubtrænere og klubledere ønsker at være en del af.

En elitekultur og et optimalt træningsmiljø skal ud fra mine erfaringer og oplevelser fra andre steder i verden være:

 • præget af engagement, glæde, seriøsitet og målrettethed.
 • præget af kontinuitet og tryghed, der gør at de aktive tør satse fuldt ud.
 • præget af aktive, der kan demonstrere fokus og har evne til at træffe valg og fravalg i en verden fuld af fristelser.
 • præget af aktive med forståelse for, at et optimalt træningsmiljø kræver en positiv og konstruktiv dialog udøverne imellem. Man udvikles bedst ved at udvikle hinanden.
 • præget af ”vildskab” og en vilje til at bryde grænser, og hjælpe andre med at gøre det.
 • præget af trænere med en interesse og åbenhed i forhold til at tilegne sig ny viden.
 • præget af trænere med en positiv tilgang til en fortsat personlig udvikling via dialog, vidensdeling og erfaringsudveksling.
 • præget af forpligtelse, respekt for hinanden samt at overholde aftaler.

 

Talentudvikling:
EKC-V skal i løbet af en sæson (1/10-30/9) sørge for afholdelse af minimum 24 dages aktiviteter for alle udøvere i talentudviklingen. Jeg vil i fremtiden, have et særligt fokus på DAF´s aldersrelaterede træningskoncept (ATK), da der her ligger et stort potentiale, i udviklingen af vores talentfulde unge udøvere.

Udover aktiv træning, planlægger vi EKC-aktiviteter der også bestå af:

 • DAF´s mentaludviklingstrappe modul 1 til 4.
 • Temadage om udvalgte emner f.eks. styrketræning.
 • Inspirationsdage med eksempelvis udenlandske trænere.
 • Felttest og fælles konkurrencedeltagelse i ind- og udland. 

Den samlede EKC-V aktivitetsoversigt kan du finde andet sted her på EKC-V hjemmesiden.

Jeg ser frem til samarbejdet og til, at vi sammen kan gøre en forskel J

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I som altid meget velkommen til at kontakte mig:                                                                                                                              

Mobil: 40 11 00 87 – E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Med venlig hilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

EliteKraftCenter-Vest

Lars Nielsen, Cheftræner

 

Trænere

Sportslig og administrativ ansvarlig for EliteKraftCenter-Vest

LarsNielsen 

Lars Nielsen

Cheftræner, EliteKraftCenter-Vest

Mobil: 40 11 00 87

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Trænere i EliteKraftCenter-Vest

MikkelLarsen 

Mikkel Larsen

EKC-Vest Træner i sprint/hæk

Mobil:   28 22 64 75

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 JakobLarsen

Jakob Larsen

EKC-Vest Træner i sprint/hæk

Mobil:   28 71 96 82

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 FrankdePaoli

Frank de Paoli

EKC-Vest Træner i mellem/lang

Mobil:   61 46 08 80

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 LaustBengtsen

Laust Bengtsen

EKC-Vest Træner i mellem/lang

Mobil: 60 94 12 28

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 LarsNielsen

Lars Nielsen

EKC-Vest Træner i længde- og trespring

Mobil: 40 11 00 87

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 ThomasCoortebeeck

Thomas Cortebeeck

EKC-Vest Træner i højdespring

Mobil:   26 83 84 12

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 OleKvist

Ole Kvist

EKC-Vest Træner i stangspring

Mobil:   21 49 58 09

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 KnudAndersen

Knud Andersen

EKC-Vest Træner i spydkast

Mobil:   30 27 30 81

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 SimonStewart

Simon Stewart

EKC-Vest Træner i kugle- og diskoskast

Mobil:   20 78 12 96

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 TomOJensen

Tom O. Jensen

EKC-Vest Træner i hammerkast

Mobil: 27 24 51 88

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 JensBChristensen2

Jens B. Christensen

EKC-Vest Træner i mangekamp

Formand for atletikudvalget i 1900 AM

Mobil:   28 99 20 45

E-mail:Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Kalender og downloads

 

Nyeste gældende aktivitetskalender vil altid være at finde her:

Aktivitetskalender 2012/2013 EKC-Vest

- nedenfor kan man hente filer kun indeholdende de enkelte disciplingrupper.

 

Downloads vedr. EliteKraftCenter-Vest

Nedenfor vil man løbende kunne finde diverse dokumenter til download (testresultater, notater etc.):

EliteKraftCenter-VestEliteKraftCenter-Vest

#NavnTilføjet denSenest opdateretTilføjet afHentet
1PDF fil af PP til Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 4PDF fil af PP til Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 4 (Details) (Vis)23. May 201323. May 2013Lars Nielsen1866 gange
2Mental forberedelse - aktiv skemaMental forberedelse - aktiv skema (Details) (Vis)23. May 201323. May 2013Lars Nielsen2107 gange
3PDF fil af PP til Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 3PDF fil af PP til Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 3 (Details) (Vis)30. Apr 201303. May 2013Lars Nielsen2373 gange
4Referatnotat-Elitedialog møde EKC-V 14 marts 2013 - ENDELIGReferatnotat-Elitedialog møde EKC-V 14 marts 2013 - ENDELIG (Details) (Vis)20. Mar 201320. Mar 2013Lars Nielsen2814 gange
5DAF Elitedialog møde VEST 14.03.2013 - SAMLET PPDAF Elitedialog møde VEST 14.03.2013 - SAMLET PP (Details) (Vis)20. Mar 201320. Mar 2013Lars Nielsen1694 gange
6Trespring - EKC-træningsindhold 2012-2013 - Lars NielsenTrespring - EKC-træningsindhold 2012-2013 - Lars Nielsen (Details) (Vis)20. Mar 201320. Mar 2013Lars Nielsen4049 gange
7Aktivitetskalender 2012-2013 EKC-Vest - revideret version af 18.03.2013Aktivitetskalender 2012-2013 EKC-Vest - revideret version af 18.03.2013 (Details) (Vis)18. Mar 201318. Mar 2013Lars Nielsen1912 gange
8Om Elitekraftcentre - EKC-Vest 16.03.2013Om Elitekraftcentre - EKC-Vest 16.03.2013 (Details) (Vis)18. Mar 201318. Mar 2013Lars Nielsen2020 gange
9Hjemmeopgave - Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 2Hjemmeopgave - Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 2 (Details) (Vis)07. Feb 201307. Feb 2013Lars Nielsen1805 gange
10Mine Målsætninger & UdviklingsplanerMine Målsætninger & Udviklingsplaner (Details) (Vis)07. Feb 201311. Feb 2013Lars Nielsen1887 gange
11PDF-fil til uddeling - Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 2. Power PointPDF-fil til uddeling - Mental Udviklingstrappe - DAF - Modul 2. Power Point (Details) (Vis)07. Feb 201311. Feb 2013Lars Nielsen2072 gange
12EKC-Vest projekt 2013 - Øget mentalt fokus af 15.01.2013EKC-Vest projekt 2013 - Øget mentalt fokus af 15.01.2013 (Details) (Vis)15. Jan 201315. Jan 2013Lars Nielsen1926 gange
13Mental Udviklingstrappe - Modul 1. - PDF fil med materialet.Mental Udviklingstrappe - Modul 1. - PDF fil med materialet. (Details) (Vis)08. Jan 201308. Jan 2013Lars Nielsen2467 gange

 

Resultater - FelttestResultater - Felttest

#NavnTilføjet denSenest opdateretTilføjet afHentet
1DAF FELTTEST - RESULTATER - SPRINT+LØB - Maj 2013DAF FELTTEST - RESULTATER - SPRINT+LØB - Maj 2013 (Details) (Vis)22. May 201322. May 2013Lars Nielsen1822 gange
2DAF FELTTEST - RESULTATER - LODRET HOP - Maj 2013DAF FELTTEST - RESULTATER - LODRET HOP - Maj 2013 (Details) (Vis)22. May 201322. May 2013Lars Nielsen1837 gange
3DAF FELTTEST - RESULTATER - FLADSPRING - Maj 2013DAF FELTTEST - RESULTATER - FLADSPRING - Maj 2013 (Details) (Vis)22. May 201322. May 2013Lars Nielsen1811 gange
4DAF FELTTEST - RESULTATER - KAST - Maj 2013DAF FELTTEST - RESULTATER - KAST - Maj 2013 (Details) (Vis)22. May 201322. May 2013Lars Nielsen1747 gange
5DAF FELTTEST - RESULTATER - VÆGT - Maj 2013DAF FELTTEST - RESULTATER - VÆGT - Maj 2013 (Details) (Vis)22. May 201322. May 2013Lars Nielsen1956 gange
6DAF FELTTEST - RESULTATER - SMIDIGHED - Maj 2013DAF FELTTEST - RESULTATER - SMIDIGHED - Maj 2013 (Details) (Vis)22. May 201322. May 2013Lars Nielsen1901 gange
7Sprint profiltal notatSprint profiltal notat (Details) (Vis)03. May 201303. May 2013Lars Nielsen2216 gange
8Mellem-lang profiltal notat.pdf Mellem-lang profiltal notat.pdf (Details) (Vis)03. May 201303. May 2013Lars Nielsen1599 gange
9Spring profiltal notatSpring profiltal notat (Details) (Vis)03. May 201303. May 2013Lars Nielsen1736 gange
10Kast profiltal notatKast profiltal notat (Details) (Vis)03. May 201303. May 2013Lars Nielsen1885 gange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top